Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden worden u aangeboden door Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland voor het gebruik op de websites www.toerismedinkelland.nl en www.ootmarsum.nl.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden (“gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van deze website en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze website aangeboden worden (“Informatie”).

Door de website te gebruiken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland worden gewijzigd. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op deze website. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie heeft uitsluitend een algemeen informatief doel. Het bestuur van Stichting Toeristisch Ondernemersfonds  Dinkelland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik of het geen gebruik kunnen maken van de website, daarbij inbegrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij zulke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Stichting Toeristisch Ondernemersfonds  Dinkelland.

Ook sluit Stichting Toeristisch Ondernemersfonds  Dinkelland aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Stichting Toeristisch Ondernemersfonds  Dinkelland, waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site.

Intellectuele eigendom

Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op deze website en de Informatie, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten daarbij inbegrepen, eigendom van Stichting Toeristisch Ondernemersfonds  Dinkelland. Het is gebruikers toegestaan om de website en de Informatie te lezen en kopieën voor eigen, persoonlijk gebruik te maken bijvoorbeeld door deze af te drukken of te bewaren. Voor ieder ander gebruik van de Informatie of de website, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) deze website op een website van derden of het leggen van links naar de website, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Toeristisch Ondernemersfonds  Dinkelland vereist.

Inhoud

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. www.toerismedinkelland.nl en www.ootmarsum.nl garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Gebruiksvoorwaarden websites van www.toerismedinkelland.nl en www.ootmarsum.nl

Laatste versie: 1 augustus 2017